Uvjeti poveznica

  • Ova web stranica je vlasništvo tvrtke Superior Auto Usluge d.o.o., a sadrži homepage (prvu stranicu) i sve ostale web stranice ovog websitea.
  • Superior Auto Usluge d.o.o. podržava i odobrava postavljanje pravno korektnih poveznica odnosno linkova na homepage i sve ostale web stranice ovog websitea. Svaka poveznica mora sadržavati jasnu i jednoznačnu vezu na website tvrtke Superior Auto Usluge d.o.o.; posebno svaki sadržaj websitea tvrtke Superior Auto Usluge d.o.o. mora biti prikazan u nepromijenjenom obliku.
  • Preusmjeravanje na pojedine podstranice websitea tvrtke Superior Auto Usluge d.o.o. bez jasne izjave o porijeklu stranica (Deep-Link) izričito je zabranjeno. Superior Auto Usluge d.o.o. zadržava pravo da bez posebnog razloga zabrani preusmjeravanje određenim osobama, tvrtkama, društvima, grupama osoba i/ili grupacijama odnosno preusmjeravanje zbog sadržaja na stranicama.
  • Izrada direktnih ili indirektnih poveznica na website tvrtke Superior Auto Usluge d.o.o., koje se mogu dovesti u vezu s informacijama, sadržajima na stranicama, websiteovima ili web stranicama pravno nedozvoljene, nemoralne, politički radikalne, diskriminirajuće, kriminalne, uvredljive ili slične prirode, također nije dozvoljena. Superior Auto Usluge d.o.o. se izričito distancira od takvih sadržaja na dotičnim websiteovima, uključujući sve podstranice.
  • Superior Auto Usluge d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu odnosno nedostatke bilo koje vrste i pravne osnove, koji nastanu kao posljedica preusmjeravanja, koje je suprotno ili je bilo suprotno ovim uvjetima postavljanja poveznica.
  • Superior Auto Usluge d.o.o. zadržava pravo da bilo kada bez posebnog razloga ukine pravo postavljanja poveznica te da svim dostupnim tehničkim i/ili pravnim sredstvima kažnjava postupanje protivno uvjetima postavljanja poveznica.